Plánované akce

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Svého psa můžete nechat čipovat již letos v ordinaci v Dolních Kounicích, Jiráskova 60 kdykoliv v ordinačních hodinách.
Pro majitele psů v obcích mimo Dolní Kounice bez možnosti dopravy bude od září t.r. možnost v několika termínech čipovat psy u majitelů. Termíny budou sděleny prostřednictvím obecního úřadu, hlásit se je ale možno průběžně již nyní na e-mail: mvdrcerna@centrum.cz  a  tel. 546 421 370,
603 236 972.

Majitelé psů si mohou zvolit typ čipu, buď základní, který splní požadavek identifikace psa, bez registrace (kterou ale lze i kdykoliv později za poplatek cca do 200,- Kč doplnit), nebo s předplacenou registrací, pro registry v ČR případně i v zahraničí. Pro malá plemena lze aplikovat mini čip. Podle typu čipu bude cena čipování cca 270 – 530 Kč.

Další informace v rubrice „Aktuálně“.


Červenka prasat – vakcinace
Mor králíků + MXT


Po provedených hromadných akcích se mohou zájemci hlásit individuálně.

Objednání:
telefonicky:  546 421 370,  603 236 972
e-mailem