Plánované akce

POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ

Svého psa můžete nechat čipovat již letos v ordinaci v Dolních Kounicích, Jiráskova 60 kdykoliv v ordinačních hodinách.
Pro majitele psů v obcích mimo Dolní Kounice bez možnosti dopravy bude od září t.r. možnost v několika termínech čipovat psy u majitelů. Termíny budou sděleny prostřednictvím obecního úřadu, hlásit se je ale možno průběžně již nyní na e-mail: mvdrcerna@centrum.cz  a  tel. 546 421 370,
603 236 972.

Majitelé psů si mohou zvolit typ čipu, buď základní, který splní požadavek identifikace psa, bez registrace (kterou ale lze i kdykoliv později za poplatek cca do 200,- Kč doplnit), nebo s předplacenou registrací, pro registry v ČR případně i v zahraničí. Pro malá plemena lze aplikovat mini čip. Podle typu čipu bude cena čipování cca 270 – 530 Kč.

Další informace v rubrice „Aktuálně“.

PŘEHLED PLÁNOVANÉHO ČIPOVÁNÍ V OBCÍCH:

30.9.2019 / 12:30 – 15:30 / Pravlov
3.10.2019 / 8:30 – 11:30 / Moravské Bránice
5.10.2019 / 11:30 – 14:30 / Nové Bránice
8.10.2019 / 12:30 – 15:30 / Němčičky + Kupařovice
10.10.2019 / 8:30 – 11:30 / Trboušany
12.10.2019 / 11:30 – 12:45 / Kubšice
12.10.2019 / 13:00 – 16:00 / Loděnice
17.10.2019 / 8:30 – 11:30 / Medlov
19.10.2019 / 11:30 – 14:30 / Jezeřany-Maršovice
21.10.2019 / 13:30 – 15:30 / Odrovice
23.10.2019 / 8:30 – 11:30 / Neslovice

Další termíny uvedeme po dohodě s příslušnými obcemi.


Červenka prasat – vakcinace
Mor králíků + MXT


Po provedených hromadných akcích se mohou zájemci hlásit individuálně.

Objednání:
telefonicky:  546 421 370,  603 236 972
e-mailem