Aktuálně

UPOZORNĚNÍ:

v pátek 14. 6. 2024 ordinace jen do 15:00 hod.


OBSAZENÉ TERMÍNY ORDINACÍ – objednaní pacienti/operace/výjezd:

informace na stránce ORDINAČNÍ HODINY

Pro návštěvu ordinace se můžete objednat na volný termín.
Ušetříte tím svůj čas.
Objednání na e-mail mvdrcerna@centrum.cz nebo telefonicky na 546 421 370  nebo na 603 236 972.


DŮLEŽITÉ

15. ledna 2020 nabyla účinnost novela zákona, ve které se uvádí, že všechna štěňata musÍ být označena čipem a to nejpozději do 3 měsíců od narození.

Avšak pokud je chovatel chce prodat či darovat novému majiteli dříve než ve 3 měsících věku, musí být štěňata označena čipem už před předáním. Nesplnění této povinnosti podléhá sankci až 50000 Kč.

Jednoduše řečeno – nečipované štěně nelze darovat,  prodat ani koupit, jinak hrozí účastníku takovéto transakce pokuta.


POVINNÉ ČIPOVÁNÍ PSŮ od 01. 01. 2020

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona č. 166/1999 Sb. O veterinární péči a o změně některých souvisejících  zákonů, s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
To mimo jiné znamená, že od roku 2020 musí být každý pes, který se k veterinárnímu lékaři dostaví na očkování proti vzteklině, očipovaný. Povinné očkování psa proti vzteklině bude od 1. ledna 2020 platné pouze pokud je pes takto označen.

Povinně by se měli čipovat všichni psi, štěňata do věku 3 měsíců.
Štěňata musí být očipována u chovatele před předáním novému majiteli.

Čipování je jednorázový úkon velmi podobný klasickému očkování. Veterinář psovi vpraví mikročip velikosti rýžového zrna speciální aplikační jehlou pod kůži na krku a tím je pes načipován, čip setrvá v těle po celý jeho život a lze ho přečíst pomocí čtečky, kterou dnes disponuje téměř každý veterinární lékař či útulek.

Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v registru majitelů zvířat.  Tedy majitel by se měl postarat o zápis čísla čipu do některé z databází a uvést svoje jméno, adresu, příp. telefon, aby při nalezení psa (po přečtení čipu čtečkou) mohl být určen jeho majitel a zvíře vráceno domů. Neučiní-li tak, u nalezeného zaběhnutého psa není možné zjistit jeho majitele.

Seznam registrů:

Název Adresa www stránky e-mail
Národní registr majitelů zvířat P. O. BOX 132,
120 00 Praha 2
www.narodniregistr.cz info@narodniregistr.cz
Český registr zájmových zvířat a majitelů WINVET, s. r. o.,
Evropská 116/655,
160 00 Praha 6
www.czpetnet.cz czpetnet@czpetnet.cz
Pet2me.eu WERFFT, s. r. o.,
Kotlářská 931/53,
602 00 Brno
www.pet2me.eu pet2me@werfft.cz
Centrální evidence zvířat a věcí DATAK, s. r. o.,
odd. evidence,
Okružní 592, 280 02 Kolín V.
www.identifikace.cz evidence@datak.cz
BackHome registr zvířat GS Partners, s.r.o.,
Počernická 96, 108 03 Praha 10
www.backhome.cz www.backhome.cz/contact

Aplikovat čip je možné individuálně v ordinaci v Dolních Kounicích, Jiráskova 60 kdykoliv v ordinačních hodinách, nebo po objednání i u majitele. Hlásit se je možno průběžně na e-mail: mvdrcerna@centrum.cz, tel. 546 421 370, 603 236 972 .


Objednání:
telefonicky: 546 421 370, 603 236 972
e-mailem