AKTUÁlNĚ:

Povinné očkování psů proti vzteklině v Dolních Kounicích
se bude konat v pátek 1. 6. 2018 od 16:00 do 18:00 hod.
a v sobotu 2. 6. 2018 od 9:00 do 10:00 hod.
ve veterinární ordinaci Jiráskova 60, Dolní Kounice.

Očkování prasat proti července:
vakcinujeme od 15. 5. 2018.
Očkování prasat / selat provádíme od stáří 8 týdnů.
Imunita nastupuje za 2 až 3 týdny po primovakcinaci.
Plné imunity je dosaženo do 4 týdnů po primovakcinaci.
Tato imunita přetrvává 6 měsíců.
K zajištění dlouhodobé imunity se doporučuje revakcinace zvířat.
Objednání telefonicky: 546 421 370,  mob: 603 236 972,
nebo e-mailem.